#2 Sám sebe priateľom a radcom

Komplexy, sebapoznanie, sebaprijatie, objavovanie silných stránok, objavovanie hraníc, identita. Kurz je orientovaný na sebapoznanie a hľadanie identity mladého človeka v dnešnom svete, poznávanie vlastnej osobnosti a životnej situácie, nachádzanie nových postojov.

SÁM SEBE PRIATEĽOM A RADCOM