#4 Čo zo mňa raz bude?

Celý život máš pred sebou, čo robiť, aby sa podaril? Schopnosti, priority, povolanie, plány a sny. Kam vedú moje kroky? Čo ma motivuje? Čo alebo kto ma podrží, keď to pôjde z kopca? Čo vlastne chcem?

ČO ZO MŇA RAZ BUDE?