#6 Adaptačný kurz (zoznamovací)

Cieľom kurzu je zoznámenie sa nových žiakov medzi sebou a s triednym učiteľom. Tento kurz je určený predovšetkým pre nové triedne kolektívy, napr. príma na gymnáziu, 5. ročník ZŠ, alebo 1.ročník SŠ. Pri kurze sa využíva množstvo zoznamovacích aktivít, aktivity na tímovú prácu, komunikáciu v skupine a spoluprácu.

ADAPTAČNÝ KURZ (ZOZNAMOVACÍ)