Orientačné dni

Aj vy môžete byť súčasťou tohto diela

Stav s nami na mladých

NECHCÚ BYŤ „OUT“

Každý mladý človek sníva o úžasnom živote. Počas rokov dospievania je jeho najväčšou túžbou byť súčasťou partie. Zostať sám alebo “out” je pre neho existenčná katastrofa. Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede. Oni ho vedia podržať, no žiaľ aj veľmi bolestivo potopiť. Mnohí mladí sa preto vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

NOVÉ POZITÍVNE ZÁŽITKY

Pozitívne aj negatívne zážitky v škole ovplyvňujú správanie mladých na celý život. V tomto citlivom období im chceme podať pomocnú ruku jedinečným spôsobom preventívnej výchovy. Chceme im ponúknuť nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, ako by museli čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

MOJA TRIEDA, MOJA PARTIA

Žiakom na druhom stupni základných škôl a študentom všetkých stredných škôl už dva roky ponúkame trojdňový preventívny program Orientačné dni. V spolupráci s učiteľmi sa snažíme zábavnou a netradičnou formou budovať dobré vzťahy v triede a otvárame rôzne životné témy týkajúce sa vzťahov, vlastnej budúcnosti a životných hodnôt. Takto predchádzame šikane, agresii, xenofóbii, sociálno-patologickým javom.

KTO SME?

Sme tím zložený z animátorov, saleziánov, sestier saleziánok a odborníkov v psychológii a pedagogike s dlhoročnými skúsenosťami v práci s mládežou a triednymi skupinami. Počas kurzu sa venujeme témam: vzťahy v triede, sebapoznanie, budúcnosť a závislosti. Program realizujeme formou zážitkovej pedagogiky, ktorá je pre mladých veľmi atraktívna a vťahuje ich do modelových situácií zo života.

POTREBUJEME VAŠU POMOC

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve a považujete našu činnosť za potrebnú, poďte do toho s nami.
PRIDAJTE SA DO KOMUNITY NAŠICH PRAVIDELNÝCH DARCOV.
Vďaka Vášmu daru nebudeme musieť bojovať o finančné prežitie a báť sa o budúcnosť projektu. Namiesto toho môžeme aj s Vašou podporou naďalej organizovať kurzy a zamerať sa na to, čo je pre triedy dôležité (budovanie dobrých vzťahov, otváranie kľúčových tém). STAVTE SPOLU S NAMI NA MLADÝCH PRAVIDELNÝM MESAČNÝM DAROM 5€. POTREBUJEME 200 PRAVIDELNÝCH DARCOV, aby sme mohli zabezpečiť chod projektu.
Akúkoľvek Vašu pomoc si veľmi vážime! ĎAKUJEME!