Orientačné dni

ŠOKUJÚCE, AKTUÁLNE, BOĽAVÉ…, no NEVYHNUTNÉ a PRIRODZENÉ … aj také bolo RODIČKO 9

Pred témou Rodička 9 si veru my rodičia či tí, ktorým záleží na deťoch, nemôžeme len tak zatvárať oči a uši. Ako sme sa totiž dozvedeli Pornografia vo svete detí, nie je určite výmysel ale FAKT a je len a len na nás, ako sa k tejto problematike postavíme a ako s ňou pomôžeme „zatočiť“ aj našim detiskám.

O tom, že je táto téma aktuálna a ťaživá nás presvedčilo aj vysoké číslo našich divákov. Pripojilo sa nás okolo 170 a po ukončení sme dostali zatiaľ najviac spätných väzieb, ktoré nám nielen ponúkli pohľady plné vďačnosti, ale pomohli nám posúvať sa vpred ku kvalite.

Podľa vašich slov to bola veru téma aktuálna, podaná citlivo, s ľahkosťou, prirodzene a otvorene a viac prakticky než teoreticky.

Mnohých téma pomohla nájsť odpovede na otázky, kedy je čas s deťmi tému otvoriť, ako to urobiť a prečo sa jej vôbec nevyhýbať. Jednoducho je dôstojné a správne postaviť sa aj k pornografii vo svete detí čelom a napriek intímnosti a pikantnosti je potrebné ju precítiť a prežiť v rodine pravdivo, úprimne a prirodzene.

Nezatvárajme oči pred ťaživými otázkami detí, ukážme im reálny, no zároveň pravdivý pohľad slovami, ktorým budú rozumieť, budú im postačovať a nebudú niesť znaky skreslenosti a klamu.
Ak im to totiž nevysvetlíme my, cestu k informáciám si už nájdu…

… aké to budú informácie, záleží aj na nás!!!

Táto akcia bola realizovaná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Férovej nadácie O2 a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.