Orientačné dni
04

inštruktori

Školiteľmi kurzu sú skúsení ľudia s viacročnou praxou v práci s mladými ľuďmi a školskými skupinami, s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu. Školiteľský tím dopĺňajú aj externí školitelia a psychológ.