Orientačné dni
Mgr. Dominika Jánošíková

Mgr. Dominika Jánošíková

Vyštudovala som predškolskú pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ako dobrovoľníčka sa venujem mladým ľuďom už od roku 2007 a v Orientačných dňoch som dobrovoľníčkou od 2017. Po skúsenostiach práce s deťmi a mládežou som si teda vybrala aj vysokú školu. Ako učiteľka v materskej škole som pracovala 7 rokov, no momentálne som na materskej dovolenke. Milujem byť mamou, učiteľkou a keď sa mi popri povinnostiach podarí, tak byť súčasťou kurzov. Okrem toho v Salezku pôsobím aj ako saleziánska preventistka – oboznamujem dobrovoľníkov s postupmi a pravidlami v oblasti ochrany detí a mladých, učím ich rozumieť nelogickému správaniu detí, ktoré sa ocitajú v záťažových životných situáciách a pomáham sprostredkovať pomoc zasiahnutým mladým v rámci sociálneho systému na Slovensku. Vidieť potenciál a progres mladých ma vždy presvedči, že to celé ma zmysel.