Orientačné dni
02

o nás

História Orientačných dní

 • Vznikajú prvé Orientačné dni (Orientierungstage) v Nemecku
  1975
 • Orientačné dni prichádzajú do Českej republiky, do Domu Ignáca Stuchlého vo Fryštáku
  1999
 • Prvé kurzy Orientačných dní na Slovensku, v saleziánskom stredisku v Bratislave - Mamateyova
  2016
 • Orientačné dni začínajú u saleziánov v Banskej Bystrici
  2017
 • Orientačné dni v BB získavajú podporu Mesta Banská Bystrica podpísaním memoranda o spolupráci primátorom Jánom Noskom
  2018
 • Orientačné dni spolupracujú s 8 základnými a strednými školami, vrátane štátnych a súkromných škôl
  2020
 • Orientačné dni v BB majú za sebou už 100 zrealizovaných kurzov a spolupracujú už s 11 školami.
  2023
Organizátori: