Orientačné dni

Kurz pre učiteľov

„Zážitkový teambuilding s témou (tím, spolupráca, komunikácia, sebapoznanie…) alebo bez. Všetko záleží od zadania a spoločnej dohody.