Orientačné dni

Moja trieda, moja partia

Kurz s cieľom stmeliť kolektív, prehĺbiť vzájomné vzťahy, spoločne v niečom uspieť.  Žiaci zažijú neobvyklé situácie, vďaka ktorým sa lepšie spoznajú, budú sa učiť spolupracovať, riešiť úlohy, spoločne hľadať dohodu a navzájom sa rešpektovať. Zameriame sa na úskalia priateľstva, komunikácie ale aj na otázku „Malo by sa v našej triede niečo zmeniť?“. Získané skúsenosti môže trieda využiť aj po skončení kurzu.