Orientačné dni

Školský výlet

Koniec školského roka sa dá stráviť aj u nás. Trieda môže prísť len tak bez témy, využiť naše priestory, ihriská a všetky možnosti, ktoré Salezko ponúka. Triede sa budú venovať dvaja inštruktori, ktorí môžu po dohode pripraviť pre triedu nezabudnuteľný program.