Orientačné dni
Niekedy je toho na jedného veľa

RODIČKO - PORADŇA

Ak vychovávate, vzdelávate, sprevádzate deti či mladých, alebo sa s nimi len tak jednoducho snažíte žiť ako rodič, učiteľ alebo vychovávateľ, je takmer isté, že ste to už zažili. Pocit, že čokoľvek ste vyskúšali, nefunguje. Nepomáhajú pekné slová ani hrozby, výchovné vychytávky či tradičné postupy. Cítite, že by vám pomohlo s niekým sa o tom porozprávať, pozdieľať, poradiť.

… že vo vašej triede je šikana                                                

… že vaša žiačka rozpráva o tom, ako sa zabije

… že máte podozrenie na zanedbávanie dieťaťa

… že sa cítite úplne bezradný, nepochopený a vyhorený                             

ALEBO

… že ste sa rozhodli rozviesť a neviete ako na to pripraviť deti

… že váš syn tajne vstúpil do sekty a zahráva sa s drogami

… že dcéra sa musí učiť 4 hodiny denne a ledva prechádza z ročníka do ročníka

… že máte pocit, že ako rodičia ste zlyhali, trpíte úzkosťami a nespavosťou

A možno len cítite potrebu mať lepší prehľad v určitej téme, ktorá sa vás či vašich blízkych hlbšie dotýka, ale netušíte na koho či na akú inštitúciu sa obrátiť.

Ponúkame pomoc:

  • Formou poradenstva
  • Odporúčaním ďalších kontaktov na odborníkov

Ozvite sa nám na adresu rodicko.poradna@sbb.sk, stručne popíšte otázku či problém, nezabudnite na seba zanechať kontakt (mobilné telefónne číslo, e-mail) a naši odborní spolupracovníci sa vám ozvú v čo najkratšom čase.

Sme tu pre vás.

Mgr. Dominika Hajkovská

psychológ, hrový a filiálny terapeut, kouč

Dominika Hajkovská (Rodičko - poradňa)

Dominika Hajkovská ukončila v roku 2001 jednoodborové štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2002 pracuje v CPPPaP v Banskej Bystrici. Vo svojej práci sa venuje deťom a študentom s rôznymi ťažkosťami, najmä s poruchami učenia, poruchami správania,  poruchami pozornosti, ADHD a ADD, traumatizovaným deťom ako aj práci s celým rodinným systémom. S rodičmi a učiteľmi pracuje formou konzultácií a poradenstva, aj dlhodobého sprevádzania. Má bohaté skúsenosti s prácou a vedením skupín. 

V práci využíva rôzne psychodiagnostické metódy, terapiu hrou, filiálnu terapiu, koučing a poznatky zo seminárov a kurzov zameraných najmä na detského klienta. V súčasnosti je na rodičovskej dovolenke a pracuje ako dobrovoľník pre organizáciu Domka a Laura. 

Mgr. Juraj Holdoš, PhD.

psychológ, KBT terapeut

Juraj Holdoš (Rodičko - poradňa)

Juraj Holdoš pôsobí ako odborný asistent na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a v Poradenskom centre Katolíckej univerzity. Spolupracuje ako výskumník s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Je členom výskumného networku EU Kids Online. Predmetom jeho profesionálneho záujmu je vplyv technológii na prežívanie a správanie človeka. Výskumne sa zaoberá závislosťou od internetu a excesívnym používaním technológií najmä u detí a mládeže. Má výcvik v kognitívno behaviorálnej terapii, v relaxácii a biofeedbacku.