Orientačné dni
Alžbeta Masičová

Orientačné dni sú pre mňa priamym napĺňaním saleziánskej charizmy. Je to sféra, kde môžu stovky, možno tisíce mladých zakúsiť prijatie rovesníkov a cítiť sa pochopení dospelými, nájsť si svoje miesto v kolektíve, a snáď časom aj vo svete. Z vlastnej skúsenosti viem, že takýto pozitívny zážitok vie človeka riadne nakopnúť a vracia sa k nemu niekedy aj celý život. Rovnako je to aj priestor odovzdávania základných životných primcípov a hodnôt, na ktoré sa v škole niekedy zabúda, prípadne ich nastavenie školského systému neumožňuje rozvíjať. Je to vzdelávanie k životu, ktoré nebolí, aj keď často prekračuje hranice komfortnej zóny. Prajem to zažiť všetkým! Je to proste kvalitný zážitok, ktorý je dnes medzi mladými skutočnou raritou. Preto som vďačná, že aj ja môžem byť súčasťou Orientačných dní.

Alžbeta Masičová