Orientačné dni

Jozef Špalek

Ako Salezián mám prirodzene blízko k práci s mladými a deťmi. S tým súvisí aj moja pomerne bohatá, 30-ročná skúsenosť v ich výchove. Okrem štátnej skúšky z pedagogiky, ktorú som v rámci štúdia absolvoval mám blízko k výchove prostredníctvom pohybu, zážitkových a outdoorových aktivít. V súvislosti s týmto zameraním som absolvoval niekoľko kurzov ako lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania, kurz lanových aktivít, horolezecký kurz cvičiteľ skalného lezenia, akreditovaný vzdelávací program Outdoor aktivity a ich využitie v práci s mládežou, školenie prvej pomoci alebo kurz s iným zameraním – 7 návykov skutočne efektívnych ľudí od Stephena R. Coveyho. Sedem rokov som pôsobil v Slovenskom skautingu, čo mi prinieslo skúsenosti vo vedení skautského oddielu, systematickej príprave letných táborov, dlhodobých etapových hier a zážitkových aktivít. Dvanásť rokov som pôsobil ako vedúci mládežníckeho strediska Domka. Orientačné dni vnímam ako projekt, v ktorom sa stretáva priestor na využitie skúseností s výzvou stále zlepšovať a rozširovať spôsoby ako sa priblížiť k mladým a sprevádzať ich v tom, čo aktuálne prežívajú.