Orientačné dni
Ondrej Bašo

Orientačné dni sú pre mňa momentálne priestor na vyvetranie si hlavy z bežných pracovných dní, ktoré inak trávim v banke. Práci s mladými sa venujem viac ako 10 rokov, ale každý kurz OD je pre mňa novou výzvou na prekonanie samého seba. Je pre mňa tiež zaujímavé pozorovať upevňovanie vzťahov medzi spolužiakmi a kamarátmi a vždy ma vie prekvapiť množstvo talentov a darov, ktoré sa v jednotlivých učastníkoch skrývajú.