Orientačné dni
Pauli Mäsiarová
Som rehoľná sestra – saleziánka a mám naozaj veľkú radosť, že som súčasťou tímu Orientačných dní. Okrem rokov strávených v saleziánskom prostredí som na Trnavskej univerzite vyštudovala odbor sociálna pedagogika. Štúdium aj prax ma veľmi bavili a mojou srdcovkou sa stala zážitková pedagogika a neformálne vzdelávanie. V roku 2015 som sa neplánovane dostala k saleziánom do Fryštáku, kde v Dome Ignáca Stuchlého fungujú Orientačné dni už dvadsať rokov. Pozorovala som priebeh jedného z kurzov a moje srdce zahorelo pre tento projekt. Našla som v ňom obrovský zmysel! Boli sme takí viacerí, a preto sa nám v spolupráci so saleziánskym strediskom Mamateyka v Bratislave a s centrom vo Fryštákom podarilo rozbehnúť Orientačné dni aj u nás v Salezku v Banskej Bystrici. Odvtedy som jednou z koordinátoriek a inštruktoriek.