Orientačné dni
Štefan Masič

Pochádzam z metropoly východu Košíc a zároveň som z 3/4 Rusín, čo mi dávalo predpoklad, že všade kam prídem budem iný. Po desiatich rokoch sme sa presťahovali do Banskej Bystrice, kde som spoznal saleziánov, ktorí sa veľkou mierou pričinili o môj rozvoj vo všetkých smeroch. Saleziánsky duch a animátorstvo ma nadchli a preto som chcel pridať ruku k spoločnému dielu už v štrnástich rokoch. Do projektu Orientačné dni som sa rozhodol prispieť svojou trochou, lebo som vedel, že má ohromnú silu pomáhať mladým (celým kolektívom) minimálne tak dobre, ako sa pomohlo mne, keď som bol mladý. Momentálne študujem učiteľstvo matematiky a geografie v Ústí nad Labem.