Orientačné dni

Alžbeta Masičová, DiS. art., MA

Alžbeta Masičová, DiS. art., MA

Alžbeta Masičová, DiS. art., MA

Vyštudovala som výuku anglického jazyka na University of South Wales a University of Essex. Momentálne pracujem ako učiteľka klavíra a spevu na ZUŠ a zároveň študujem dirigovanie zboru na Akadémií umenia v Banskej Bystrici.

Dobrovoľníčkou v Salezku som od roku 2010. V roku  2020 som sa pridala do tímu Orientačných dní.

Orientačné dni sú pre mňa priamym napĺňaním saleziánskej charizmy. Na našich kurzoch môžu stovky, možno tisíce mladých zakúsiť prijatie rovesníkov a cítiť sa pochopení dospelými, nájsť si svoje miesto v kolektíve, a snáď časom aj vo svete. Z vlastnej skúsenosti viem, že takýto pozitívny zážitok vie človeka riadne nakopnúť a vracia sa k nemu niekedy aj celý život. Rovnako je to aj priestor odovzdávania základných životných princípov a hodnôt, na ktoré sa v škole niekedy zabúda, prípadne ich nastavenie školského systému neumožňuje rozvíjať. Je to vzdelávanie k životu, ktoré nebolí, aj keď často prekračuje hranice komfortnej zóny. Prajem to zažiť všetkým! Je to proste kvalitný zážitok, ktorý je dnes medzi mladými skutočnou raritou. Preto som vďačná, že aj ja môžem byť súčasťou Orientačných dní.