Orientačné dni
Mgr. Magdaléna Jánošíková

Mgr. Magdaléna Jánošíková

Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Približne od roku 2010 sa angažujem ako saleziánska dobrovoľníčka v práci s deťmi a mladými. Do projektu Orientačné dni som sa v priebehu svojho vysokoškolského štúdia ako inštruktorka zapájala už od jeho prvých kurzov v roku 2017. V Orientačných dňoch pracujem od roku 2019 ako jedna z jeho koordinátorov a školiteľov. V rámci svojho profesného rozvoja som v roku 2021 absolvovala online kurz „Facilitácia – Metódy práce s malými a veľkými skupinami“. Momentálne som na materskej dovolenke a v rámci možností som stále súčasťou aktuálneho diania v projekte. Orientačné dni sú moja srdcovka. Stále viac vnímam ich jedinečnosť a skutočnú silu otvárať pohľady mladých na seba a na druhých. Fascinuje ma, že spojením nadčasovej saleziánskej výchovy s ďalšími odbornými prvkami vznikla úplne praktická odpoveď na otázky doby. Som rada, že môžem byť toho všetkého súčasťou.