Orientačné dni
Ondrej Bašo

Ondrej Bašo

Orientačné dni sú pre mňa momentálne priestor na vyvetranie si hlavy z bežných pracovných dní, ktoré inak trávim v banke. Práci s mladými sa ako dobrovoľník venujem od 2007 a v Orientačných dňoch som od jeho začiatkov v roku 2017. Každý kurz Orientačných dní je pre mňa novou výzvou na prekonanie samého seba. Je pre mňa tiež zaujímavé pozorovať upevňovanie vzťahov medzi spolužiakmi a kamarátmi a vždy ma vie prekvapiť množstvo talentov a darov, ktoré sa v jednotlivých účastníkoch skrývajú.