Orientačné dni
Mgr. Paulína Mäsiarová

Mgr. Paulína Mäsiarová

Od roku 2005 pôsobím ako dobrovoľníčka a koordinátorka voľnočasovej činnosti v rôznych saleziánskych strediskách na Slovensku. Na Trnavskej univerzite som v roku 2015 vyštudovala odbor sociálna pedagogika a vychovávateľstvo. Keďže štúdium aj prax na univerzite ma veľmi bavili, mojou srdcovkou sa stala zážitková pedagogika a neformálne vzdelávanie.

V roku 2015 som prvýkrát navštívila Dom Ignáca Stuchlého vo Fryštáku, kde fungujú Orientačné dni už viac ako dvadsaťpäť rokov. Pozorovala som priebeh jedného z kurzov a moje srdce zahorelo! Boli sme takí viacerí, a preto sa nám v spolupráci so saleziánskym strediskom Mamateyova v Bratislave a s centrom vo Fryštáku podarilo v máji 2017 rozbehnúť Orientačné dni aj u nás v Salezku.

Aktuálne som riaditeľkou Orientačných dní v Banskej Bystrici a jednou zo školiteliek kurzov. Som predsedníčkou miestneho strediska mládežníckej organizácie Laura, združenie mladých a v posledných rokoch som sa zúčastnila viacerých školení a vzdelávaní – Certifikovaný výcvik Metód zážitkovej pedagogiky Prázdninovej školy Lipnice, Efektívna komunikácia a prezentácia, Škola animácie, Fundraising, Sprevádzanie mladých a iné. V neposlednom rade som rehoľná sestra – saleziánka. A preto, byť blízko mladým, rozumieť ich svetu a sprevádzať ich v búrlivom období ich dospievania je pre mňa prirodzené. V Orientačných dňoch nachádzam perfektný spôsob ako im ponúknuť kvalitný obsah, zážitky a skúsenosti, v ktorých môžu objavovať svoj potenciál, hodnotu, zručnosti a odvahu posúvať sa vpred. Pozitívna spätná väzba účastníkov našich kurzov a ich triednych učiteľov a mnohé silné a úprimné chvíle na kurzoch ma neustále utvrdzujú v tom, že naša práca má obrovský zmysel!