Orientačné dni
Mgr. Petra Lehotská

Mgr. Petra Lehotská

Vyštudovala som Sociálnu prácu s mládežou na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, k čomu ma viedla dobrovoľnícka činnosť práve v saleziánskom prostredí. Ako dobrovoľníčka v práci s deťmi a mladými v Salezku pôsobím od roku 2005. V období pred materskou dovolenkou som sa venovala najmä sprevádzaniu rovesníckych skupiniek, organizovaniu či zabezpečovaniu priebehu viacerých verejných podujatí pre deti a mladých z celého sídliska. Práca s mladými je pre mňa obzvlášť blízka a o to viac som rada, že mám opäť príležitosť v tejto oblasti ponúknuť svoje nadobudnuté skúsenosti a ďalej sa rozvíjať.

Počas materskej dovolenky som s nadšením sledovala ako sa projekt Orientačné dni vyvíja. V súčasnosti sa veľmi teším, že sa stávam jeho súčasťou a budem tak môcť prispieť k jeho ďalšiemu smerovaniu. Orientačné dni celkom presne reagujú na problémy mladých a zážitkovou formou prispievajú k zlepšeniu vzťahov v kolektívoch, eliminácii nežiaducich sociálnych javov, ale vedú tiež k objavovaniu hodnoty sebapoznania. Fandím a verím tomuto originálnemu projektu, ktorý posilňuje chýbajúcu sociálnu prevenciu na mnohých školách. Prítomnosť odborného prístupu a odkaz preventívneho systému Dona Bosca v práci s mladými tomu dodávajú ešte vyšší „punc“, čo jednoznačne vnímam ako pridanú hodnotu.