Orientačné dni
Bc. Štefan Masič

Bc. Štefan Masič

Vyštudoval som Záchranné služby na Žilinskej Univerzite a momentálne popri práci študujem učiteľstvo matematiky a geografie na Univerzite J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Dobrovoľníctvu s deťmi a mládežou sa najmä v saleziánskom prostredí, ale aj inde venujem už od roku 2011. V projekte Orientačné dni sa ako dobrovoľník angažujem od jeho začiatkov v roku 2017 a ako školiteľ na plný úväzok od roku 2022. Medzitým som sa 4 roky podieľal na tvorbe a realizácii letných táborov na Ukrajine, 3 roky som sa podieľal na vedení miestnej hokejbalovej ligy. Absolvoval som tiež 33-hodinový kurz prvej pomoci, ale aj Certifikovaný výcvik Metód zážitkovej pedagogiky Prázdninovej školy Lipnice a školenie saleziánskych preventistov: Chceme o tom hovoriť.

Orientačné dni vnímam ako vyplnenie medzery na „trhu prevencie“. Je to projekt, ktorý má hlavu a pätu a veľmi lákavo a umne dokáže odpovedať na problémy mladých (aj celých kolektívov) ešte predtým, než vzniknú. Aj práve preto, že sa problémom snažíme predchádzať, som vďačný, že môžem byť súčasťou niečoho takého ako sú Orientačné dni.