Orientačné dni
Mgr. Tomáš Štrba, PhD.

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.

Na Univerzite Mateja Bela, Fakulte prírodných vied som vyštudoval Enviromentálnu výchovu, Enviromentálny manažment a Evolúciu ekosystémov a ich ochranu. Mám štátnicu z pedagogiky a absolvoval som stáž na Pedagogickej univerzite v Krakove. Aktuálne pracujem ako odborný referent pre geografické informačné služby a životné prostredie v BBSK. Patrím medzi dlhoročných dobrovoľníkov v práci s mládežou v Banskej Bystrici. V Salezku som dobrovoľníkom od roku 1998 a v roku 2017 som sa podieľal na vzniku a rozbehnutí Orientačných dní v Banskej Bystrici. Absolvoval som Certifikovaný výcvik Metód zážitkovej pedagogiky Prázdninovej školy Lipnice Som predsedom mládežníckej organizácie Domka – združenie saleziánskej mládeže, stredisko Banská Bystrica.