Orientačné dni
05

tím

Školiteľmi kurzu sú skúsení ľudia s viacročnou praxou v práci s mladými ľuďmi a školskými skupinami, s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu. Školiteľský tím dopĺňajú aj externí školitelia a psychológ.

Školitelia

Mgr. Paulína Mäsiarová
Mgr. Paulína Mäsiarová
Mgr. Magdaléna Jánošíková
Mgr. Magdaléna Jánošíková
Bc. Štefan Masič
Bc. Štefan Masič
Mgr. Petra Lehotská
Mgr. Petra Lehotská

Externí školitelia

Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Mgr. Tomáš Štrba, PhD.
Ondrej Bašo
Ondrej Bašo
Bc. Marek Hrabaj
Bc. Marek Hrabaj
Alžbeta Masičová, DiS. art., MA
Alžbeta Masičová, DiS. art., MA
Ing. Lukáš Macko
Ing. Lukáš Macko
Bc. Jakub Murin
Bc. Jakub Murin
Samuel Šnek
Samuel Šnek
Mgr. Dominika Jánošíková
Mgr. Dominika Jánošíková

Spolupracujúci psychológovia

Mgr. Dominika Hajkovská
Mgr. Dominika Hajkovská