Orientačné dni
01

orientačné dni

Nechce byť out

NECHCE BYŤ OUT

Každý mladý človek chce byť súčasťou partie. Nebyť "out", ale niekam patriť je pre neho priam existenčnou záležitosťou.

Trieda

TRIEDA

Primárnou skupinou, v ktorej trávi najviac času medzi 11-tym a 18-tym rokom sú spolužiaci v triede. Mnohí mladí sa však vo svojej triede cítia osamelí, bezcenní a nevypočutí.

Nové skúsenosti

NOVÉ SKÚSENOSTI

Naše kurzy ponúkajú nové pozitívne skúsenosti so spolužiakmi skôr, akoby kolektív alebo jednotlivec musel čeliť nepríjemným skúsenostiam, ktoré môžu mať dlhodobé následky.

Orientačné dni - Zážitok pre triedu