Orientačné dni
09

kontakt

Školy, s ktorými spolupracujeme

 • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
 • Základná škola Štefana Moysesa
 • ZŠ Narnia
 • ZŠ u Filipa
 • ZŠ Sitnianska
 • ZŠ Pieninská
 • ZŠ Slobodného slovenského vysielača
 • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského
 • ZŠ Ďumbierska
 • ZŠ Moskovská
 • ZŠ Badín
*Termín bude záväzne rezervovaný, až po potvrdení z našej strany. Vyhradzujeme si právo na vlastný postup pri akceptovaní jednotlivých žiadostí.