Orientačné dni

kontakt

08

Školy, s ktorými spolupracujeme

  • Katolícke gymnázium Štefana Moysesa
  • Základná škola Štefana Moysesa
  • ZŠ Narnia
  • ZŠ u Filipa
  • ZŠ Sitnianska
  • ZŠ Pieninská
  • ZŠ Slobodného slovenského vysielača
  • Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského