Orientačné dni

Adaptačný kurz

Kurz je určený pre nové triedne kolektívy, napríklad prima na gymnáziu, alebo 1. ročník na strednej škole. Cieľom je zoznámiť žiakov medzi sebou a s triednym učiteľom. Na kurze žiaci zažijú množstvo zoznamovacích aktivít, aktivity na tímovú spoluprácu a komunikáciu medzi nimi. Kurz naštartuje kolektív a nabije ho pozitívnou energiou.