Orientačné dni

Sám sebe priateľom a radcom

Na kurze sa žiaci pozrú sami na seba zblízka a preskúmajú svoju osobnosť. Cez rôzne aktivity spoznajú svoje vlastnosti a schopnosti, odhalia bohatstvo sebareflexie a spätnej väzby, zažijú, že osobné zlyhanie nie je až taká katastrofa. Kurz im pomôže na ceste k sebaprijatiu a rozšíri im obzory. Kurz je určený pre žiakov od 8.ročníka vyššie.