Orientačné dni
Lukáš Macko

Približne v čase keď som začínal strednú školu som sa vďaka kamarátom dostal do kontaktu so saleziánmi v Banskej Bystrici. Postupne som sa začal zapájať do organizovaných aktivít ako animátor. Popri tejto činnosti som mal možnosť spoznávať život zakladateľa saleziánov – don Bosca. Od začiatku ma na jeho živote zaujala schopnosť vidieť aktuálne problémy mladých. Jeho preventívny prístup a ochota sprevádzať mladých pri ich prekonávaní boli pre mňa veľmi inšpiratívne. Projekt Orientačných dní vnímam ako jednu z príležitostí, kde je možné aplikovať tento odkaz v dnešnej dobe. Aj napriek tomu, že mojím primárnym zamestnaním je práca v IT a už nemám toľko voľného času som veľmi rád, že môžem byť súčasťou projektu Orientačných dní.

Lukáš Macko