Orientačné dni
Marek Hrabaj

Pochádzam z obce Priechod (neďaleko sa nachádza aj Banská Bystrica :D). V miestnej farnosti som od malička chodil na stretká. Deti a mládež mi teda bola blízka. S prispením miestneho kňaza som mal v roku 2012 možnosť zažiť saleziánsky tábor, kde som mohol pozorovať radostnú saleziánsku spiritualitu, zameranú najmä na pastoráciu mládeže. Nasledujúce roky som sa znovu a znovu zúčastňoval spomenutých táborov, až som bol v roku 2015 pozvaný do povolania animátora. Túto lákavú ponuku som prijal a môžem povedať, že neľutujem. Saleziánskemu prostrediu vďačím za pomoc v prehlbovaní môjho vzťahu s Pánom Bohom, priateľmi, za môj osobnostný rast a rozvoj talentov, ktoré som dostal. Neskôr prišla ponuka dať niečo zo seba aj mladým, ktorí prichádzajú na projekt orientačných dní. A tak som tu, pripravený priložiť ruku k tomuto dielu, zameranému najmä na našich mladých priateľov. Okrem toho študujem učiteľstvo biológie a histórie na UMB v Banskej Bystrici.

Marek Hrabaj