Orientačné dni
Mgr. Dominika Hajkovská

Mgr. Dominika Hajkovská

V roku 2001 som ukončila štúdium psychológie na Trnavskej univerzite a odvtedy sa vo svojej psychologickej praxi venujem deťom a študentom s rôznymi ťažkosťami, najmä s poruchami učenia, poruchami správania, poruchami pozornosti, traumatizovaným deťom ako aj práci s celým rodinným systémom. S touto oblasťou súvisí aj práca s rodičmi a učiteľmi, či už formou konzultácií a poradenstva, alebo aj dlhodobého sprevádzania. Od roku 2002 pracujem v CPP v Banskej Bystrici. Som absolventkou výcviku v Terapii hrou a filiálnej terapie, vo svojej práci využívam mnoho psychodiagnostických metód a princípy koučovacieho rozhovoru, ktoré sú zamerané najmä na detského klienta.

S deťmi a mladými sa môj život spájal už dávno pred začiatkom štúdia. Od roku 1995 venujem svoj voľný čas, ako saleziánska dobrovoľníčka, najmä sprevádzaniu malých rovesníckych skupín či organizovaniu rôznych podujatí, školeniam, tvorbe školiacich materiálov a podobne. Som taktiež spoluautorkou Ciest zrenia a v minulosti som taktiež bola lektorkou Školy pre animátorov.

Orientačné dni, ktorých som ako spolupracujúci psychológ súčasťou od roku 2017, vnímam ako veľmi vzácny priestor pre mladých, ktorý už dnes nájdu veľmi ťažko. Ponúka im blízkosť druhého človeka, bezpečný priestor pre otvorenie sa, prijatie, pochopenie, komunikáciu. Ukazuje im jedinečnosť a hodnotu každého z nich a zároveň povzbudzuje k spolupráci a životu v ich malej komunite – v triednom kolektíve. To je presne to, čo mladý človek bytostne potrebuje a ja sa teším, že môžem byť pri tom, keď to zažijú nielen účastníci, ale pochopia aj učitelia či rodičia.