Orientačné dni
Ing. Lukáš Macko

Ing. Lukáš Macko

Mojím primárnym zamestnaním je práca v IT no napriek tomu som veľmi rád, že môžem byť súčasťou projektu Orientačné dni od roku 2021. Vyštudoval som Informačné technológie na FIT VUT v Brne.

Približne v čase keď som začínal strednú školu som sa vďaka kamarátom dostal do kontaktu so saleziánmi v Banskej Bystrici. V roku 2008 som sa začal zapájať ako dobrovoľník a organizátor mnohých podujatí. Popri tejto činnosti som mal možnosť spoznávať život zakladateľa saleziánov – Jána Bosca. Od začiatku ma na jeho živote zaujala schopnosť vidieť aktuálne problémy mladých. Jeho preventívny prístup a ochota sprevádzať mladých pri ich prekonávaní boli pre mňa veľmi inšpiratívne. Projekt Orientačné dni vnímam ako jednu z príležitostí, kde je možné aplikovať tento odkaz v dnešnej dobe.