Orientačné dni
Samuel Šnek

Samuel Šnek

Aktuálne študujem Filmovú a televíznu réžiu a scenáristku na Akadémii Umení v Banskej Bystrici. Už od čias strednej školy sa popri štúdiu aktívne venujem fotografii a videotvorbe – v súčasnej dobe už profesionálne. Od roku 2013 do 2023 som pôsobil ako dobrovoľník v skautingu, k čomu sa neskôr pridala aj dobrovoľnícka práca v saleziánskom stredisku, kde som vyučoval hru na gitaru, či vypomáhal s dokumentovaním akcií. V roku 2022 som sa pridal do tímu externých školiteľov Orientačných dní, kde ako dobrovoľník venujem svoj čas dodnes.

Orientačné dni na mňa spravili dojem už na základnej, neskôr strednej škole, kde som mal možnosť zažiť si kurz so svojou triedou trikrát. Orientačné dni sú pre mňa viac než peknou myšlienkou, čo na papieri dobre znie. Považujem ich za funkčný a efektívny model preventívnej a atraktívnej práce s mládežou, ktorý prináša konkrétne výsledky. Vidím, ako mladí ťažia z benefitov, ktoré im kurz ponúka, ako sa z nich stáva lepšia partia a lepší ľudia – čo je pre mňa ten najkrajší pocit.