Orientačné dni

Projekt Rodičko oslovuje mnohých

Rodičko

RODIČKO MÁ ZA SEBOU UŽ PÄŤ ČASTÍ

Projekt Orientačných dní – RODIČKO má za sebou už päť častí s piatimi zaujímavými témami a hosťami. Už sa dá namiesto začínajúcej iniciatívy hovoriť o slušne rozbehnutom projekte. Že sa vám Rodičko páči, vieme priamo od vás, našich divákov, rodičov, animátorov, učiteľov. Pozrite sa, čo našim opýtaným divákom Rodičko dalo a v čom vidia jeho prínos. Jednoduché odpovede na jednoduché otázky: Ako vnímaš náš nový projekt Rodičko? Ktorá téma/hosť v tebe najviac rezonuje? Sú nejaké konkrétne rady, nápady, myšlienky, ktoré ťa inšpirovali? Nechajte sa inšpirovať aj vy!

1. OTÁZKA: AKO VNÍMAŠ NÁŠ NOVÝ PROJEKT RODIČKO?

 • Z tohto projektu som naozaj neskutočne nadšená, zatiaľ som nevynechala ani jedno Rodičko a myslím, že myšlienka je nastavená veľmi dobre a potvrdzuje sa to aj kvalitným výberom hostí, verím, že tento trend kvality si zachováme a že sa aj touto cestou rodičia v našej farnosti dozvedia nielen o témach, ktoré ich zaujímajú, trápia, chcú vedieť viac…, ale dozvedia sa aj o myšlienke Orientačných dní a saleziánskej charizme:)

(Evka Pardelová, mama, učiteľka, členka organizačného tímu Rodička)

 • S manželkou sme organizačnému okruhu ľudí veľmi vďační, že rozbehli takýto projekt. Popri naháňaní a krotení detí sa nám síce nepodarilo zúčastniť sa na všetkých rodičkách, no tie, na ktorých sme boli, zostávajú pre nás prínosné až dodnes. V prvom rade sú to asi nové informácie z odborného hľadiska, konkrétne napríklad, zmapovanie virtuálneho priestoru, v ktorom dnes decká žijú a z ktorého sme my s Terezkou dobrovoľne-nedobrovoľne vytlačení, alebo ukážka tipov a trikov ako tento virtuálny svet ak aj nie úplne uchopiť, tak aspoň ako s ním narábať. Rodičká boli však pre nás nie len obsahovo zaujímavé, no boli tiež spúšťačom, vôbec otvoriť túto otázku u nás doma, vyrušiť nás z nášhoho pohodlia, že veď my máme čas, decká ešte nemajú telefóny ani nič iné. Čiže rodičká rozprúdili u nás doteraz trvajúce rozhovory o týchto ale aj ďalších témach, ktoré rodičko prinášalo.

(Dušan Šípka, otec, učiteľ)

 • Pre mňa veľmi zaujímavý projekt a ešte keď bude v budúcnosti aj osobné stretnutie, bude to super

(Michaela Krnáčová, mama, administratívna pracovníčka)

 • Projekt Rodicko sa mi veľmi páči. (AJ PLAGÁT:-)))Je jasné, že na internete sa dá nájsť veľa „poučných“ videí s diskusiami alebo prednáškami a podkástami k rôznym témam, ale nie vždy máme na to chuť, čas…alebo potrebu. Veľmi sa mi páči, že „Rodičko“ ponúka takú širokú škálu tém s rôznou problematikou. Aj témy, ktoré ma prvoplánovo nezaujímali, ma nakoniec oslovili a to je super.Viem si predstavit, ake by to bolo fajn robiť Rodičko naživo  (v lete možno aj vonku:-)…a potom si o tom spoločne pokecať. Snáď sa to čoskoro podarí.Mohol by z toho vzniknúť fakt dobrý  spoločenský večer:-).

(Katarína Šurková, mama, architektka)

 • Ja si myslím, že je to veľmi super projekt nielen pre rodičov, ale aj pre mládež. Je to perfektná forma, ako sa môže človek zúčastniť prednášky, na zaujímavé témy, veľa sa dozvie, môže sa aj opýtať na veci, ktoré ho zaujímajú,  a to všetko z pohodlia domova.

(Lucia Štecová, koordinátorka centra voľného času)

 • Projekt Rodička nám ležal na srdci už dlhšiu dobu, no stále sme videli okolo toho veľa dôvodov, prečo „ešte nie“. Veľmi sa teším, že sme sa odhodlali odštartovať ho počas korony a práve online formou. Myslím si, že ak máme vo svojom okolí toľko odborníkov, ktorí radi svojimi skúsenosťami obohatia druhých(čo máme), je priam našou povinnosťou dať to dokopy a vytvoriť pre komunitu aj takýto formát. Zatiaľ hlavne vzdelávací, no dúfame, že čoskoro hlavne združujúci. Zatiaľ som len polovičný rodič, ale myslím si, že témy, ktoré prinášame sú obohatením a praktickou pomôckou nie len pre rodičov, ale aj všetkých, ktorí sa angažujú medzi mladými, vnímajú svoje okolie a radi vylepšujú svoj podiel na vytváraní dobrých vzťahov.

(Magdaléna Jánošíková, inštruktorka Orientačných dní, členka organizačného tímu Rodička)

2. OTÁZKA: KTORÁ TÉMA/HOSŤ V TEBE NAJVIAC REZONUJE?SÚ NEJAKÉ KONKRÉTNE NÁPADY, MYŠLIENKY, RADY, KTORÉ ŤA INŠPIROVALI?

 • Najviac vo mne rezonuje stále téma Bezpečnosť detí na internete s hosťom Petrom Šebom a posledná doterajšia téma (Ne)jedenie: čo sa skutočne skrýva za poruchami príjmu potravy? s VaviSedilekovou
  – bolo to presne to, čo od rodička očakávam – vysvetlenie témy + osobný vklad do témy + praktické rady a skúsenosti zo a do života.Ich prezentovanie sa mi zdalo akési osobnejšie a záživnejšie – nie príliš profesorské – a ich osobná skúsenosť dávala celému rodičku iný nádych – akoby som sa s nimi v tej téme spojila a tým pádom mi to bolo bližšie.A pritom viem, že všetci naši hostia a naše hosťky to robili podobne, ale pri niektorých témach som nedokázala počúvať naplno celých 90 minút… pri týchto dvoch mi to však problém nerobilo… asi to neviem veľmi vysvetliť – jednoducho ma dokázali zaujať:)))
  Konkrétne rady a nápady:
  Od Peťa celá prezentácia – super dotvárajúce videá, obrázky a veľmi oceňujem zoznam bezpečných a nápomocných stránok, aplikáciu FamilyLink… OdVavi – rady a pravidlá zo záveru prezentácie a link na ich stránku – nepoznala som ju a nakoľko pracujem v škole a doma mám dve baby – nevylučujem, že by som sa k tejto citlivej téme ešte v živote vrátila – po tomto Rodičku by som si už bola istejšia, ako postupovať, keby mi to vstúpilo do života v akejkoľvek sfére:) a to som si myslela, že táto téma mi nebude veľmi „nápomocná“ – ach, ja naivkaaaa!!!

(Evka Pardelová)

 • S manželkou sme absolvovali iba dve rodičká (hrozba virtuálneho priestoru) a preto práve tieto dve v nás rezonujú najviac :). Ako som už spomenul, pre nás to bol spúšťač riešiť túto tému u nás doma, a dúfam, že tak budeme môcť byť aspoň trošku pripravenejší, keď virtuálny svet začne ovládať aj svety našich detí. Výborné boli tipy na aplikácie regulujúce, mapujúce využívanie internetu doma v rodine, či svedectvá z rodín samotných prednášajúcich.Veľká vďaka za rodičká.

(Dušan Šípka)

 • Všetci hostia boli naozaj veľmi zaujímaví, ale najviac ma zaujalo 1.rodičko so sestrou EvouRušinovou.

(Michaela Krnáčová)

 • Celá rodina sme si spoločne „užili“ tému o nástrahách virtuálneho sveta. Bolo super, že to s nami pozerali deti. Ja osobne som sa veľmi vzdelala:-), keďže veľa z toho som nepoznala. Bolo zaujímavé si to rozkomunikovať aj s deťmi a počuť ich pohľad. Jonáškovi (najmladšiemu) sa najviac páčilo odpovedať cez SLIDO:-)))

(Katarína Šurková)

 • Najviac sa mi asi páčili prednášky s témou poruchy príjmu potravy a  bezpečnosť detí na internete, čo sú aktuálne témy dneška. Zaujalo ma tam veľa vecí a získala som mnoho nových informácií, ktoré mi určite pomôžu pri práci s mládežou, ktorú vykonávam. Ďakujem.

(Lucia Štecová)

 • Na Rodičku je krásne, že je zakaždým úplne iné. Niekedy sa identifikujete najmä s témou, inokedy dušu (uši a oči) pohladí hlavne hosť. Nakoľko sa v poslednej dobe často stretávam s témou anorexie a bulímie, najviac vo mne zarezonovala asi práve téma porúch príjmu potravy s hostkou VaviSedilekovou. Toto Rodičko ma donútilo rozmýšľať nie len nad mojim ďalším výchovným pôsobením, ale aj nad sebou, svojim správaním. Celkom konkrétne si dám po Vavinej prednáške určite pozor na to, aby som sa pri kontakte s ľuďmi menej zameriavala na ich výzor a viac na charakter (a tomu prípadne aj skladala komplimenty). Pri svojich deťoch si dám tiež pozor, ako komentujem svoj obraz v zrkadle a k zdravému životnému štýlu sa ich budem snažiť viesť nie kvôli „lajkom“ na sociálnych sieťach, ale kvôli zdraviu samotnému a radosti z neho.

(Magdaléna Jánošíková)

Ak už nechcete prísť o žiadnu novinku z dielne Rodička, sledujte našu Facebookovú stránku https://www.facebook.com/orientacnednibb, kde nájdete všetky aktuálne informácie. Tešíme sa na vás!

Táto akcia bola realizovaná z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.