Orientačné dni

UČENIE nemusí byť Mučenie

RODIČKO 10 - Naučiť sa učiť sa

V kalendárnom roku 2021 sme sa na poslednom Rodičku s okrúhlym číslom 10 s vami rozlúčili so zaujímavou a nadčasovou témou Naučiť sa učiť sa. Svoje skúsenosti, postrehy a najmä dobré rady nám priniesla odborníčka „z fachu“ – špeciálna pedagogička Maťka Eisnerová.

Porozprávala nám o typoch učeniach a poruchách, ktoré s nimi súvisia. Dozvedeli sme sa, čo je potrebné si všímať a aké rôzne stratégie poznať a používať, aby deti zažili v škole úspech.

Vy, naši diváci, ste ocenili najmä konkrétne praktické a zrozumiteľné rady, či prirodzenosť a profesionalitu samotnej hostky. A o tom, že vás téma mnohých zaujala, svedčili aj početné otázky v záverečnej diskusnej časti, ktoré stále pribúdali a pribúdali.

Je dobré si pripomenúť, že sa musíme neustále učiť aj my „veľkáči“. Ak do toho pozveme aj naše deti a podarí sa im pochopiť, že je to úplne prirodzené, možno sa na plnenie povinností nebudú pozerať ako na ťaživý a nudný balvan, ale na možnosť ako uspieť a napredovať.

Veríme, že Rodičko sa stalo naším spoločný projektom, ktorý podporíte aj v nasledujúcom Novom roku 2022. Prajeme Vám i nám zdravé napĺňanie potrieb našich detí, prinášanie aktuálnych a potrebných tém, účasť profesionálnych hostí, chuť posúvať sa vpred a byť si navzájom blízko.

Vidíme sa nabudúce!!!

Eva Pardelová

Prednášku lektorky Martiny Eisnerovej si môžete stiahnuť na našej stránke sbb.sk/rodicko

Táto akcia bola realizovaná s finančnou podporou mesta Banská Bystrica, Banskobystrického samosprávneho kraja, Férovej nadácie O2 a z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2021“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.