ORIENTAČNÉ DNI
BANSKÁ BYSTRICA

Orientačné dni reagujú na potreby mladých ľudí a ich učiteľov jedinečným spôsobom preventívnej výchovy.

Zistiť viacPrihlásiť sa

Stav s nami na mladých:

Stavte spolu s nami na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijeme na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.

Témy kurzov, ktoré ponúkame:

Čo hovoria na kurzy žiaci a učitelia?

Bolo to skvelé, prekvapilo ma, že mi spolužiaci udelili také pekné vlastnosti.

Skvelá nálada, nezabudnuteľné zážitky, zomknutie kolektívu.

Boli to najkrajšie tri dni, ktoré som za celé tie roky prežila s mojimi spolužiakmi!

Rada by som si tento program zopakovala aj s mojimi budúcimi žiakmi.

Spoznala som mojich žiakov z inej stránky. Na mnohé veci sa budem pozerať inak ako doteraz.

Určite budem Orientačné dni odporúčať. Moji žiaci boli nadšení a ja tiež.

Najčastejšie kladené otázky

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránkeV kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny.  V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.

Štandardná  doba pre bezproblémové prihlásenie je 1-6 mesiacov vopred. Čím neskôr sa začne riešiť termín kurzu, tým menej možností je na výber.

  1. Dohodneme si termín kurzu– telefonicky, mailom alebo osobne.
  2. Pred kurzom sa s vami (triedny učiteľ, prípadne výchovný poradca) osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách vašej triedy.
  3. Dostanete od nás  papier s podrobnejšími informáciami, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazník pre učiteľa.
  4. Dotazník pre učiteľa vyplníte elektronicky a najneskôr 3 dni pred kurzom nám ho pošlete.
  5. Stretneme sa na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A. Odovzdáte nám podpísané zdravotné prehlásenia a účastnícky poplatok.

Kurz pre jedného žiaka stojí 30€ a pre triedneho učiteľa alebo iný pedagogický dozor 10€. V cene kurzu je 3x obed na ZŠ Sitnianska, 3x desiata, kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok.

Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.

V prípade veľmi  naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred  začiatkom kurzu.

Kurz prebieha vždy tri dni za sebou, utorok-štvrtok alebo streda-piatok. Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 16:00.

Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

Kurz je každej triede pripravený na mieru. Program je pestrý, dobrodružný a vyvážený. Je v ňom čas aj na osobné voľno.

Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Spravidla vedú kurz  pre jednu triedu 2-4 inštruktori.

Vedúci kurzu sú ľudia s dlhoročnou praxou v práci s mladými ľuďmi  a školskými skupinami s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu.

Hlavný inštruktorský tím dopĺňajú aj externí inštruktori, ktorí sú skúsení v práci s mladými ľuďmi. Sú to väčšinou študenti pedagogických a iných fakúlt. Inštruktorov si samy vyberáme a vzdelávame.

Fotografie z jednotlivých kurzov je možné nájsť na našej facebookovej stránke – facebook.com/orientacnednibb/.

Učiteľom a žiakom ponúkame počas celého roka konzultácie s inštruktormi, s psychológom, ktorý s nami spolupracuje a taktiež dávame do ponuky koučing.

Naše projekty a sponzori

Účastnícky poplatok za kurz pokrýva iba 30% reálnych nákladov na jedného žiaka. Preto sme odkázaní na pomoc, podporu a dobrovoľnícku činnosť.

Ak chcete Orientačné dni podporiť akoukoľvek malou, či väčšou finančnou čiastkou, môžete tak urobiť na číslo účtu:
IBAN: SK30 3100 0000 0042 8003 2004

Do správy pre prijímateľa prosíme napíšte Orientačné dni.

Podporili nás:

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete adresovať akúkoľvek otázku alebo si dohodnúť termín kurzu pre vašu triedu.

Prehľad termínov, ktoré sú voľné nájdete v našom kalendári

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

Realizátor:

Domka, združenie saleziánskej mládeže Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica
Laura, združenie mladých Javornícka 3, 97411 Banská Bystrica

Paulína Mäsiarová, koordinátor,
0907 372 849