ORIENTAČNÉ DNI
BANSKÁ BYSTRICA

Orientačné dni reagujú na potreby mladých ľudí a ich učiteľov jedinečným spôsobom preventívnej výchovy.

Zistiť viacPrihlásiť sa

Stav s nami na mladých:

Stavte spolu s nami na mladých pravidelným mesačným darom, ktorý použijeme na zaplatenie mzdy pre kvalitného a stabilného inštruktora.

Témy kurzov, ktoré ponúkame:

Čo hovoria na kurzy žiaci a učitelia?

Bolo to skvelé, prekvapilo ma, že mi spolužiaci udelili také pekné vlastnosti.

Skvelá nálada, nezabudnuteľné zážitky, zomknutie kolektívu.

Boli to najkrajšie tri dni, ktoré som za celé tie roky prežila s mojimi spolužiakmi!

Rada by som si tento program zopakovala aj s mojimi budúcimi žiakmi.

Spoznala som mojich žiakov z inej stránky. Na mnohé veci sa budem pozerať inak ako doteraz.

Určite budem Orientačné dni odporúčať. Moji žiaci boli nadšení a ja tiež.

Najčastejšie kladené otázky

Zaujal ma projekt Orientačné dni, kedy môžem prísť so svojou triedou na kurz?

Každá trieda si môže vybrať z ponúkaných termínov, ktoré je možné nájsť v časti kalendár na tejto stránkeV kalendári sú vyznačené voľné a tiež už rezervované termíny.  V mimoriadnych prípadoch je možné dohodnúť si aj iný termín.

Ako dlho vopred sa mám prihlásiť?

Štandardná  doba pre bezproblémové prihlásenie je 1-6 mesiacov vopred. Čím neskôr sa začne riešiť termín kurzu, tým menej možností je na výber.

Aký je proces od prihlásenia triedy až po účasť na kurze?

  1. Dohodneme si termín kurzu– telefonicky, mailom alebo osobne.
  2. Pred kurzom sa s vami (triedny učiteľ, prípadne výchovný poradca) osobne stretneme a porozprávame sa o potrebách vašej triedy.
  3. Dostanete od nás  papier s podrobnejšími informáciami, prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti pre žiakov a dotazník pre učiteľa.
  4. Dotazník pre učiteľa vyplníte elektronicky a najneskôr 3 dni pred kurzom nám ho pošlete.
  5. Stretneme sa na kurze ráno o 8:00 na Tatranskej 38/A. Odovzdáte nám podpísané zdravotné prehlásenia a účastnícky poplatok.

Koľko stojí kurz pre jedného žiaka a triedneho učiteľa?

Kurz pre jedného žiaka stojí 30€ a pre triedneho učiteľa alebo iný pedagogický dozor 10€. V cene kurzu je 3x obed na ZŠ Sitnianska, 3x desiata, kurzovné, materiál, prenájom priestorov, amortizácia športových pomôcok.

Kedy sa platí za kurz?

Účastnícky poplatok za kurz zaplatí učiteľ za celú triedu v hotovosti v 1. deň kurzu.

Môžem triedu z kurzu odhlásiť?

V prípade veľmi  naliehavých okolností môžete vašu triedu odhlásiť najneskôr týždeň pred  začiatkom kurzu.

Kedy prebieha kurz?

Kurz prebieha vždy tri dni za sebou, utorok-štvrtok alebo streda-piatok. Každý deň začína ráno o 8:00 a končí popoludní o 16:00.

Môže žiak z kurzu odísť skôr ak má tréning alebo krúžok?

Pre celkový efekt kurzu je dôležité, aby boli žiaci na celom programe.

Aký je na kurze program?

Kurz je každej triede pripravený na mieru. Program je pestrý, dobrodružný a vyvážený. Je v ňom čas aj na osobné voľno.

Môžem sa s triedou zúčastniť na Orientačných dňoch aj viackrát?

Trieda môže absolvovať Orientačné dni každý rok. Program je vždy iný a to aj v prípade ak si trieda vyberie rovnakú tému ako predchádzajúci rok.

Koľko inštruktorovo vedie kurz?

Spravidla vedú kurz  pre jednu triedu 2-4 inštruktori.

Kto sú inštruktori Orientačných dní?

Vedúci kurzu sú ľudia s dlhoročnou praxou v práci s mladými ľuďmi  a školskými skupinami s výbornými pedagogickými kompetenciami. Dokážu zaujať mladých ľudí a organizovať dramaturgiu celého kurzu.

Hlavný inštruktorský tím dopĺňajú aj externí inštruktori, ktorí sú skúsení v práci s mladými ľuďmi. Sú to väčšinou študenti pedagogických a iných fakúlt. Inštruktorov si samy vyberáme a vzdelávame.

Kde nájdem fotografie z kurzov?

Fotografie z jednotlivých kurzov je možné nájsť na našej facebookovej stránke – facebook.com/orientacnednibb/.

Je možnosť stretnúť sa s inštruktormi aj po absolvovaní kurzu?

Učiteľom a žiakom ponúkame počas celého roka konzultácie s inštruktormi, s psychológom, ktorý s nami spolupracuje a taktiež dávame do ponuky koučing.

Naše projekty a sponzori

Účastnícky poplatok za kurz pokrýva iba 30% reálnych nákladov na jedného žiaka. Preto sme odkázaní na pomoc, podporu a dobrovoľnícku činnosť.

Ak chcete Orientačné dni podporiť akoukoľvek malou, či väčšou finančnou čiastkou, môžete tak urobiť na číslo účtu:
IBAN: SK30 3100 0000 0042 8003 2004

Do správy pre prijímateľa prosíme napíšte Orientačné dni.

Podporili nás:

Prostredníctvom tohto formulára nám môžete adresovať akúkoľvek otázku alebo si dohodnúť termín kurzu pre vašu triedu.

Prehľad termínov, ktoré sú voľné nájdete v našom kalendári

2 + 2 = ?

Realizátor:

Domka, združenie saleziánskej mládeže Tatranská 38/A, 97411 Banská Bystrica
Laura, združenie mladých Javornícka 3, 97411 Banská Bystrica

Paulína Mäsiarová, koordinátor,
0907 372 849